TRÄKRONAN, Piteå

 

Beställare: Skoogs Fastigheter AB

Ort: Piteå

Uppdrag : K- projektering

Storlek: ca 4000+ kvm

Tidplan: 2014-2017

 

Webbkamera Träkronan