Stadsön Södra, Luleå

Ort: Tallvägen, Gammelstad, Luleå

Beställare: Lulebo

Ombyggnad av två befintliga punkthus som tillsammans med en tillkommande ny byggnad kommer att inrymma 66 Trygghetsbostäder i form av 1:or och 2:or.

De första 18 lägenheterna stod klara för inflyttning i april 2015, i augusti 2015 färdigställdes ytterligare 18 lägenheter. 

Hela området beräknas blir klart 2017.