STADSBERGET, Kv Löjan Piteå

 

Beställare: Piteå Kommun

" Ett modernt och effektivt parkeringshus • God funktionalitet inklusive orienterbarhet, tillgänglighet, trygghet och säkerhet • 228 parkeringsplatser • 6 platser för personer med funktionsnedsättning • 2 platser med laddningsmöjlighet för elbilar” (Piteå Kommun)

Ort: Kv Löjan, Piteå

Uppdrag: Arkitekthuset Monarken hade i uppdrag under 2014-2015 att utföra Konstruktionsritningarna (K-projektering)

Storlek: ca 12000+ kvm

Tidplan: 2014-2015