SMURFIT KAPPA

 

Beställare: Smurfit Kappa

Ort: Piteå

Uppdrag : Byte av barktrumma, Konstruktionsritningar

Storlek: ca 6000 kvm

Tidplan: maj 2015 -jan. 2016