Polarbröd - Älvsbyn

Ort:          Älvsbyn

Kund:      Polarbröd AB

Storlek:   440 kvm

År:          2012

Projektet omfattade en påbyggnad av befintlig kontorsdel. Lokalerna inrymmer ett personalrum för ca 90 personer med tillhörande kök, ljusterapirum, fläktrum och ljusgård.