Tävling: P42 /Pumpstation, Skutviken, Luleå

En av de nya pumpstationer som ska byggas för vatten och avlopp ska ligga nära korsningen Bodenvägen-Svartövägen. Det blir en byggnad som alla kommer att se som kommer på en av huvudinfarterna till Luleå centrum.

Därför bjöd Luleå kommun in till en tävling om gestaltningen av pumpstationen.

 Arkitekthuset Monarken deltog med 2 förslag:

P42 STADSFYREN I och II