Bistro Norrland, Norrbottensteatern - Luleå

Ort :           Luleå

Kund:         Luleå kommun/Norrbottens teatern

Storlek:      Tillbyggnad 170 kvm

År:             2010

Tillbyggnad av restaurang, kök och fläktrum i två plan, samt ombyggnad av befintlig teaterfoajé för att tillskapa fler WC.

I uppdraget ingick att rita en lång bardisk med hög kapacitet och snabb service för teaterbesökare i föreställningarnas pauser.