Kontakt: 0920-398 01 076-820 45 90 namn.efternamn@monarken.se  

Kontakt:

0920-398 01

076-820 45 90

namn.efternamn@monarken.se

 

Mikael Kohkoinen

A-ingenjör

Mikael jobbar med A-projektering. Har god erfarenhet av projektering i Autocad Architecture och Autodesk Revit Architecture. Utför även beskrivningsarbeten och byggkostnadskalkyler.