Kronandalen, Luleå

(Markanvisning Etapp1, 1 av de 6 vinnande förslag: BDB Bygg/Arkitekthuset Monarken)

 

Ort: Luleå

Kund: Luleå Kommun

År: 2016 - Projekteringen pågår

Läs mer

 
Kronandalen omfattar den centrala delen av det gamla regementsområdet och här planeras för drygt 2 000 bostäder i 6-7 etapper. Den första etappen som kommer att byggas är kvarteren i norr, området närmast Bensbyvägen-Kronanvägen, och omfattar 420 bostäder.

Luleå kommun står för infrastrukturen medan bostadsbyggandet sker via markanvisning. Det innebär att olika byggherrar och investerare bjuds in att komma med förslag som sedan värderas av kommunens bedömningsgrupp. Den processen har redan inletts.
— Luleå Kommun (www.lulea.se)

Presentationsbilder (2016):