Kontakt: 0911-398 22 070-668 44 08 namn.efternamn@monarken.se

Kontakt:

0911-398 22

070-668 44 08

namn.efternamn@monarken.se

Linnea Isaksson

Planeringsarkitekt FPR/MSA

Linnea jobbar med översiktsplanering och detaljplanering samt med olika utredningar och program knutna till fysisk planering.

Tidigare jobbade Linnea som planeringsarkitekt vid Umeå kommun och har verkat som handledare inom detaljplanering vid Blekinge Tekniska Högskola.