Lindbäcks Bygg Superfabriken, Haraholmen, Piteå

 

Uppdrag: Arkitekthuset Monarken hade i uppdrag under 2015-2016 att projektera Lindbäckss anläggningar i Haraholmen, Piteå.

"Lindbäcks växer och nu bygger vi Europas modernaste produktionsanläggning på Haraholmen i Piteå. Målet med anläggningen är att tredubbla Lindbäcks produktionskapacitet och säkra fortsatta leveranser till externa kunder och egenregiprojekt till företagets huvudmarknader i norr, Mälardalen och västkusten."

Links:

vimeo

(Lindbäcks Bygg- Läs mer)

 

 

Ort: Haraholmen, Piteå

Beställare: Lindbäcks

Storlek: ca 42 500 m2, inkl produktion, lager, kontor, restaurang, personalrum mm.

Tidplan: Byggstart: våren 2016, Invigning: 19 december 2017. Produktionsstart: januari 2018

Övrigt:

·      Investeringskostnad: ca 480 mkr

·      Kapacitet: 1600 lgh/år, vilket tillsammans med produktionen i befintlig anläggning innebär produktionskapacitet på 2400 lgh/år

·      Yta: ca 42 500 m2, inkl produktion, lager, kontor, restaurang, personalrum mm. En yta som totalt motsvarar ca sju fotbollsplaner!

·      Antal arbetstillfällen: 150st i fabriken men dessutom tillkommer byggarbetsplatser, underentreprenörer och leverantörer. Idag har Lindbäcks ca 250 anställda.

 (Källa: www.lindbäcks.se)