Liko Restaurang - Luleå

Ort:  Alvik, Luleå Kommun

Kund: Liko AB

Storlek: ca 115 kvm

År: 2088

Nybyggnad av restaurang och konferenslokaler.

Uppdraget omfattande materialval, färgsättning,  belysning och lös inredning.