Kontakt: 0911-398 04 070-548 09 93 namn.efternamn@monarken.se

Kontakt:

0911-398 04

070-548 09 93

namn.efternamn@monarken.se

Lennart Hedqvist

A-ingenjör

Lennart är byggnadsingenjör och arbetar med byggnadsprojektering på arkitektavdelningen samt med kalkyler och offerter på konstruktionsavdelningen.