Kv. Leken - Handelskvarter

Ort: Älvsbyn

Kund: Älvsbyns kommun

Storlek: 2,2 hektar

År: 2012

Kvarteret Leken planlades år 2012 av Arkitekthuset Monarken AB för centrumändamål och bostäder. Efter att en brand ödelagt delar av kvarteret år 2009 fattade kommunfullmäktige i Älvsbyns kommun beslut att återuppbygga den grundskola som tidigare funnits i kvarteret på annan plats.  Kvarteret Leken skulle istället få en ny centrumprägel med bostäder och centrumfunktioner såsom dagligvaru- och detaljhandel, restaurang och service.  Första kommersiella tillskott att etablera sig i kvarteret efter ny detaljplaneläggning är en livsmedelsbutik och ytterligare ny bebyggelse är att vänta under kommande år.