Kontakt:   010-141 87 38  070-686 49 39   namn.efternamn@norconsult.com

Kontakt:

010-141 87 38

070-686 49 39

namn.efternamn@norconsult.com

Katarina Lind

Inredningsarkitekt SIR/MSA

Katarina är utbildad vid Konstfackskolan, linjen för inredningsarkitektur (1984-1990) och har därefter arbetat på ett flertal arkitektkontor. Hon har bred och mångårig erfarenhet av framförallt uppdragsgivare inom den offentliga sektorn. Projekten har bland annat omfattat hotell, kyrkor, skolor, kontor, vård och omsorg.

Katarina har även drivit företag med eget varumärke, där inriktningen varit formgivning av textiler för offentlig miljö. Hon är sedan september 2010 anställd på Luleåkontoret där arbetet i huvudsak består av färgsättning, materialval, inredningsförslag och förfrågningsunderlag för upphandling.