Kontakt:   010-141 87 18  070-523 56 82   namn.efternamn@norconsult.com

Kontakt:

010-141 87 18

070-523 56 82

namn.efternamn@norconsult.com

Karin Gedeborg

Inredningsarkitekt SIR/MSA

Karin arbetar med rumsgestaltning och rumsfunktioner i offentliga och privata byggnader. Det innefattar allt från färgsättning, materialval, val av möbler och belysning till upprättande av förfrågningsunderlag för upphandling.