Kontakt:   0911-398 18  070-523 56 82   namn.efternamn@monarken.se

Kontakt:

0911-398 18

070-523 56 82

namn.efternamn@monarken.se

Karin Gedeborg

Inredningsarkitekt SIR/MSA

Karin arbetar med rumsgestaltning och rumsfunktioner i offentliga och privata byggnader. Det innefattar allt från färgsättning, materialval, val av möbler och belysning till upprättande av förfrågningsunderlag för upphandling.