Kontakt: 0920-398 25 070-637 10 41 namn.efternamn@monarken.se

Kontakt:

0920-398 25

070-637 10 41

namn.efternamn@monarken.se

Jeanette Eriksson

A-ingenjör

Jeanette är byggnadsingenjör och arbetar med A-projektering, vilket hon har lång och gedigen erfarenhet av.