Ejdergrand 18 (Hertsön), Luleå

Markanvisnings tävling tillsammans med HÖ Allbygg AB

Ort:  Luleå

Kund: Luleå Kommun, markanvisningstävling (vinst)

Storlek: ca 1550 kvm BTA

År: 2017

Koncept: "Fina Fiskar"

  • En modern tolkning av fiskeby- och gårdsarkitektur.
  • En nybyggnad av 10 radhus med komplementbyggnader.
  • Det befintliga gårdshuset renoveras.
  • Alla byggnader och utemiljön är en del av en helhet.
  • Centrala mötesplatser ger plats för aktivitet och lek.