Kontakt:

010-141 87 35

070-661 71 85

namn.efternamn@norconsult.com

Hans Kohkoinen

Uppdragsledare

Hans arbetar med med projekteringsledning, byggledning och kontroll, entrepenadbesiktningar, kvalitetsansvarig PBL samt kalkyl- och beskrivningsarbeten.