Ettans Båthamn, Luleå

Ort: Luleå

Kund: Innerstadsfjärden AB

Storlek: 300 lgh, 650 båtplatser samt handel och kontor

År: 2012 - 2014 

Arkitekthuset Monarken har i uppdrag att upprätta en detaljplan för en småbåtshamn samt ett nytt bostadskvarter för cirka 300 bostäder i centrala Luleå. Planläggningen ger möjlighet till utfyllnad av nuvarande småbåtshamn, Ettans båthamn, till förmån för bostadsbebyggelse och publika lokaler. En ny småbåtshamn för cirka 650 båtplatser möjliggörs i detaljplanen utanför planerad bebyggelse. Detaljplanen omfattar även landbaserade anläggningar för småbåtshamnens funktion samt befintlig handel- och kontorsverksamhet.   .   

Arkitekthuset Monarken AB arbetar med fysisk planering och kan bistå vid framtagande av detaljplaner, översiktsplaner, kvartersutredningar, planprogram och stadsbyggnadsanalyser.