Arkitekthuset Monarken tar nästa steg! / by A.M

Vi på Arkitekthuset Monarken vill med stor glädje meddela att vi från och med den 4 juni 2018 är en del av Norconsult AB. Verksamheten fortsätter precis som tidigare, men nu med ökad kapacitet för att kunna arbeta med ännu större och komplexare uppdrag.

I en tid då branschen ställer allt högre krav på stor bredd och specialistkompetens inom olika discipliner har vi valt att ingå i ett företag som kan erbjuda det mesta inom samhällsbyggnad. Norconsult är ett företag med liknande företagskultur, värderingar och produktion som oss, men med ett bredare affärsområde och fler kompetensområden än vi hittills kunnat erbjuda.

Alla kontaktpersoner hos oss kommer fortsättningsvis att nås på samma sätt som tidigare.

Läs mer