Grattis och Lycka till Christer! / by A.M

Christer har jobbat hos Arkitekthuset Monarken sedan 2007.

Christer har jobbat hos Arkitekthuset Monarken sedan 2007.

Monarken gratulerar Christer Larsson till hans nya jobb på Samhällsbyggnadskontoret i Gällivare.

Lycka till önskar vi! Stora utmaningar och ansvar väntar på dig och du kommer säkert att klara det med din professionalitet och kompetens.