Öbacka strand

Ort: Umeå

Kund: Umeå kommun

Storlek: 300 lgh

År: 2012 - 2013 

Arkitekthuset Monarken har haft i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Öbacka strand i Umeå. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för 300 lägenheter med tillhörande parkering samt ett grönområde för allmänheten invid Umeälven. Detaljplanen har vunnit laga kraft i juni 2013 och nya bostäder uppförs i AB Bostadens regi.