Nya lokaler för Norrbottensmusiken

 

 

Ort: Stadsön 9:8, Piteå. Studio Acusticum

Beställare:Piteå Näringsfastigheter (Fermaten KB) i samarbete med Norrbottensmusiken

Storlek: 1400 kvm

Uppdrag: Arkitekthuset Monarken hade i uppdrag under 2014-15 att projektera ett nytt hus för Norrbottensmusikens verksamheter. Repetitionssal, Övningsrum, Pianorum, Slagverksrum, lobby kontor, Konferensrum, Sammanträdesrum.

Konstruktion, Inredning

År: Byggslut 2016.

Övrigt: Våra arkitekter, inredningsarkitekter och ingenjörer har jobbat med Akustikspecialisten hela vägen från tidiga idéskisser till tekniska detaljritningar.

Den fristående byggnaden byggs i två plan och fasaderna består av perforerad plåt och stora glaspartier. Teamet har försökt hitta en estetik som ligger nära liknande befintliga byggnader på området.

Huskroppen förbinds med Studio Acusticum genom en inglasad 44-meters gång.

Lokalen utrustas med ett luftbefuktningssystem som ger bättre miljö för musikinstrumenten och förbättrar deras ljudkvalitet. På nedre plan: slagverksrum, mindre övningssalar och förråd för rekvisita i direkt anslutning till backstage i Studio Acusticum. På plan två:arbetsrum och sammanträdesrum.

Klick för flera bilder och info

Studiebesök 2016-02-05

Tyréns - Arkitekthuset Monarken: